afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

00006

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV, stelt zich ten doel kennis te vergaren over de flora en fauna van ons land, deze kennis ter beschikking te stellen van anderen en zich in te zetten voor de bescherming van de natuur. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in Nederland. De activiteiten van de vereniging zijn verdeeld over werkgroepen. Binnen de werkgroepen zijn leden actief met een gelijk gerichte belangstelling.

De afdeling Amersfoort e.o. kent momenteel werkgroepen voor:


Wilde planten

Planten determineren

Dagvlinders

Nachtvlinders

Insecten

Vogels


Naast de bestaande werkgroepen worden activiteiten ontwikkeld op het gebied van korstmossen, grassen en poelen.

Men hoeft geen uitgebreide kennis van de fauna of flora te hebben om lid te kunnen zijn van de KNNV. De vereniging heet iedereen met belangstelling voor de natuur van harte welkom. Door deel te nemen aan wandelingen of de werkzaamheden van de werkgroepen kan ieder lid op zijn eigen niveau invulling geven aan zijn natuurbeleving of verrijking van kennis.

Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura, dat 4 keer per jaar verschijnt. Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Ook genieten KNNV-leden forse kortingen op boeken uit de eigen KNNV-Uitgeverij.

Meer informatie over de landelijke vereniging kunt u vinden op  http://www.knnv.nl  of op de eigen website van de afdeling Amersfoot  e.o. http://www.knnvamersfoort.nl


Afdeling Amersfoort en omstreken


De afdeling Amersfoort  is opgericht in 1911! Behalve de stad Amersfoort omvat de afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n 130 leden die uit  Amersfoort en de wijde omgeving komen.
De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, inventarisatieprojecten,   werkgroepbijeenkomsten,   natuurlezingen, en excursies  . Wij werken daarbij samen met  IVN Amersfoort en de milieucentra De Schothorst in Amersfoort  en De Groene Belevenis (voorheen De Schoolsteeg) in Leusden. De afdeling Amersfoort van de KNNV geeft een eigen blad uit: “De Natuurkijker” dat 8 tot 10 maal per jaar in digitale vorm verschijnt. Op deze website kunt u behalve het meest recente exemplaar ook het archief van de Konvo (voorganger van De Natuurkijker en de Natuurkijker raadplegen.


Naast alle activiteiten van de werkgroepen organiseert de vereniging eenmaal per jaar een ledenbijeenkomst en eenmaal per jaar een excursie naar een interessant natuurgebied. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats waar verslag wordt gedaan van de verenigingsactiviteiten, het financiële reilen en zeilen van de vereniging, het beleidsplan voor het komende jaar wordt toegelicht, de werkgroepen verslag doen van haar activititen en het bestuur verantwoording aflegt over haar functioneren. In de najaarsbijeenkomst is vooral veel ruimte voor leden en werkgroepen die iets willen vertellen over activiteiten of belevenissen.


De contributie bedraagt € 28,00 per jaar voor leden en € 14,00 voor huisgenootleden. Als huisgenootlid ontvangt u het blad Natura niet, maar verder kunt u aan alle activiteiten van de afdeling deelnemen en ontvangt u het blad, De Natuurkijker. Mensen die de doelstellingen van onze afdeling onderschrijven en onze activiteiten  financieel willen steunen, kunnen donateur worden. De minimum bijdrage is € 10,00 per jaar.  Aanmelden als lid of donateur  (per email) bij:
secretaris
@amersfoort.knnv.nl 

Activiteiten van de afdeling
Onze afdeling kent de volgende activiteiten:

Inventarisatieprojecten.
Tijdens een inventarisatieproject wordt het door ons uitverkoren gebied, in overleg met de beheerder, door de leden van onze afdeling gedurende een periode op de aanwezigheid van zoveel mogelijk dier- en plantgroepen onderzocht. De resultaten van de inventarisaties worden onder andere gepresenteerd in de vorm van een rapport.

Cursussen.
De afdeling organiseert elk jaar enkele korte cursussen. Meestal een  of meer avonden gevolgd door een of meer buitenlessen. (Nieuwe) leden krijgen een aanzienlijke korting op de cursusgelden. Zie onze agenda.

Werkgroepen.
Onze afdeling kent  enkele werkgroepen. Leden kunnen zich melden bij de werkgroepcoördinator voor deelname. Ook niet-leden Kunnen deelnemen maar van hen wordt verwacht dat zij t.z.t. lid worden van de vereniging. Het bestuur stimuleert  leden met interesse in een bepaald onderwerp zich te verenigen in een op te richten werkgroep.  Zie Werkgroepen op deze site.

Natuurlezingen.
Onze afdeling is vertegenwoordigd in de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort, die elke dinsdag van de maand een natuureducatieve lezingen verzorgt.  De WNA is een samenwerkingsverband met de IVN afdeling Amersfoort en de VWU afdeling Amersfoort.  Ze worden gehouden in het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie De Schothorst in Amersfoort en zijn  toegankelijk voor iedereen.
De lezingen worden vanaf heden weer gegeven in het “Groene Huis”op het Landgoed Schothorst.


Excursies.
Onder deskundige begeleiding trekken we  een interessant natuur gebied in. Meestal is de aandacht gericht op een speciale groep dieren of planten. Tenzij anders vermeld, zijn excursies alleen toegankelijk voor KNNV-leden.   


Voor opmerkingen over de inhoud van deze site en technische opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@amersfoort.knnv.nl


Vleermuizen


 Redactie De Natuurkijker


Website redactie


 Varens

De Natuurkijker


Lees meer

Natuuracademie


Lees meer

KNNV afdeling Amersfoort en omgeving