afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Insecten

In 2014  is er binnen de KNNV Amersfoort e.o. het initiatief genomen om naast de werkgroep nachtvlinders een nieuwe werkgroep te starten die zich richt op dagvlinders en insecten. In 2015 heeft de werkgroep al gewaardeerde bijdragen kunnen leveren aan inventarisatie-onderzoeken van de afdeling. Zie o.a. de rapporten Heiligenbergerbeekdal, Bokkeduinen, Paardenwed en Ecologische Verbindingszone Tabaksteeg. In toenemende mate hoopt de werkgroep “Dagvlinders en insecten” bij te kunnen dragen aan projecten van andere werkgroepen en zelfstandig onderzoek te kunnen uitvoeren.


Voor nadere informatie:

Dagvlinders:  Marian Marseille - voor kontakt klik hier

Insecten:     Jan van Asselt   - voor kontakt klik hier