afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen
Overzicht van alle nieuwsbrieven via onze website te lezen of te downloaden.

In deze nieuwsbrieven wordt iedereen op de hoogte gehouden van in Nederland in het wild voorkomende exoten en hun gevaren.. In deze nieuwsbrief wordt een dringend beroep op elke KNNV-er gedaan om waarnemingen van dit soort planten en dieren door te geven, teneinde problemen met het verdwijnen van inheemse soorten te voorkomen.


Klik op het logo hier links om naar de website te gaan voor alle reeds verschenen nummers van deze nieuwsbrief.

Binnenkort nog meer nieuwsbrieven op deze pagina.