afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Vleermuizen


De werkgroep “Vleermuizen Amersfoort” (VLAM) is onderdeel van het KNNV, afdeling Amersfoort e.o. De werkgroep is opgezet aan het einde van 2014 om uitvoering te geven aan een vleermuizenproject van de gemeente Amersfoort. Het doel was om vleermuis-kraamverblijven in de stad in kaart te brengen zodat bij woningrestauraties rekening met deze bijzondere dieren kon worden gehouden. Na afloop van het gemeentelijke project heeft de werkgroep het stokje over genomen. De werkgroep kent een kern van vijf vaste leden en +/- 25 vrijwilligers.

De kerntaak is onderzoek naar kraamverblijfplaatsen

Vleermuizen zijn streng beschermde diersoorten. In Amersfoort zijn negen soorten waargenomen. Enkele daarvan hebben hun verblijfplaats in de holtes van gebouwen, bijvoorbeeld in de spouw of onder het dak van onze huizen. Omdat we er allemaal warmpjes bij willen zitten worden steeds meer woningen geïsoleerd. Wanneer bestaande woningen worden geïsoleerd, noemen we dat na-isolatie. Hierbij worden spouwen en daken gevuld met isolatiemateriaal. Maar zoals gezegd, daar wonen vaak vleermuizen! Zij raken bij na-isolatie dus meestal hun plekje kwijt. Gelukkig leidt overleg met aannemers vaak tot bijzondere aanpassingen waardoor ook bij isolatie er plek blijft voor de vleermuis. De werkgroep VLAM probeert daar een steentje aan bij te dragen. Voor meer informatie: vleermuizenamersfoort@gmail.com