afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

De Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's)

De PGO’s verzamelen gegevens van alle in Nederland voorkomende soorten planten en dieren.

Daaronder vallen bekende soortgroepen als planten, vogels, vlinders, paddestoelen en zoogdieren, maar ook amfibieën, reptielen, vissen en allerlei groepen ongewervelden.


• ANEMOON (zeeorganismen)

• BLWG (mossen en korstmossen)

• EIS  (ongewervelden)

• FLORON  (wilde planten)

• NMV  (paddestoelen)

• RAVON  (reptielen, amfibieën en vissen)

• SOVON Vogelonderzoek (vogels)

• TINEA  (kleine vlinders)

• De Vlinderstichting  (vlinders en libellen)

• Zoogdiervereniging VZZ  (zoogdieren)

• Stichting Veld Onderzoek Flora en Fauna (VOFF)

(samenwerkingsverband van de tien PGO’s)

• Nationale Databank Flora en Fauna


Voor de jeugd


• Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)

• Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie

• Natuurclub voor jongens en meiden van 8 tot 16 jaar


KNNV Sites


• Landelijke site KNNV

• KNNV Uitgeverij

• 't Gooi

• Utrecht

• Woerden

• Zeist


Overige landelijke instellingen


• Op Milieuhulp kunt u vragen stellen over de leefomgeving.

• Ministerie van LNV, natuurwetgeving

• Nederlands soortenregister

• Netwerk Ecologische Monitoring NEM

• ETI BioInformatics

• De natuurkalender

• Landelijke bomenstichting

• Natuurfotografie digitaal archief Saxifraga

• Ministerie van LNV, Gebiedendatabase


Regionale instellingen


• CNME De Schoolsteeg, Leusden

• CNME De Schothorst, Amersfoort

• Groei & Bloei Amersfoort

• IVN-Amersfoort

• IVN Eemland

• Leusder Horstee

• Stichting Natuur en Milieu Utrecht

• Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei

• Vogelwacht Utrecht

• Landschap Erfgoed Utrecht

• Archief Eemland

  Hier vind u oude archieven van de KNNV: Toegangsnummer: 0232

Weet jij nog een goede link? Laat het de webmaster weten.