afdeling Amersfoort en omgeving.
De afdeling KNNV Amersfoort e.o. doet veel onderzoek op het gebied van flora en fauna. Door op de knop “Ga naar de verslagen uitgevoerde projecten” onder aan deze pagina te klikken kom je op de overzichtspagina van alle rapporten die tot op heden zijn gepubliceerd. Gepubliceerde rapporten kunnen daar worden ingezien en/of worden gedownload.
Er is een nieuw lopend onderzoek zie hier onder.
Ga naar de verslagen uitgevoerde projecten.

Natuuronderzoek begraafplaats Rusthof Amersfoort


De KNNV Amersfoort heeft op verzoek van het CNME in 2017 de natuur op de begraafplaats Rusthof aan de Dodeweg in Leusden in kaart gebracht. Er zijn deelonderzoeken uitgevoerd inzake vleermuizen,  vogels, planten, varens, mossen, korstmossen, gallen en mineerders, nachtvlinders, dagvlinders, paddenstoelen, poelen en historie.

De deelonderzoeken zijn uitgevoerd onderleiding van de coördinatoren van de verschillende werkgroepen van de KNNV, Afdeling Amersfoort e.o.
- Bomen                 - Arie van den Bremer            - voor kontakt klik hier

- Dagvlinders         - Marianne Marseille              -  voor kontakt klik hier

- Gallen/mineren    - Kees de Heer                      -  voor kontakt klik hier

- Historie                - Tom Huijbregts                     -  voor kontakt klik hier

- Korstmossen       - Arie van den Bremer           -  voor kontakt klik hier

- Mossen                - Arie van den Bremer           -  voor kontakt klik hier

- Nachtvlinders      - Alice van Hunnik                   -  voor kontakt klik hier

- Paddenstoelen   - Leendert Smit                       -  voor kontakt klik hier

- Poelen                 - Theo van de Water               -  voor kontakt klik hier

- Varens                - Joop de Wilde                       -  voor kontakt klik hier

- Vleermuizen       - Esmeralda Dols                     - voor kontakt klik hier

- Vogels                - Frans Bokdam                        - voor kontakt klik hier

                               - Alice van Hunnik                     - voor kontakt klik hier

- Wilde planten     - Arie van den Bremer              - voor kontakt klik hier


Eind april 2018 is het onderzoek afgerond en het eindverslag gepresenteerd. Als u op de groene balk “Ga naar de verslagen uitgevoerde projecten” boven aan deze pagina toetst komt u op een pagina waar het rapport Rusthof gelezen kan worden.


In 2018 wordt op verzoek van het Waterschap Vallei en Veluwe een uitgebreid inventarisatie-onderzoek uitgevoerd langs een deel van de Modderbeek. Deze beek ontstaat uit allerlei  kleine beekjes op de flank van het  Veluwe massief en mondt uit in het Valleikanaal in Leusden ter hoogte van de nieuwe wijk achter de jeu de boulesbanen van De Hakhorst. Aan het nieuwe onderzoek wordt opnieuw door een groot aantal werkgroepen meegewerkt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de werkgroep coördinatoren die hierboven staan vermeld.