afdeling Amersfoort en omgeving. Verslagen

Varens


DWerkgroep Varens neemt deel aan de inventarisatieprojecten die de KNNV afdeling Amersfoort e.o. uitvoert. Daarnaast kan de werkgroep ook zelfstandig  activiteiten ontplooien. Door het uitvoeren van inventarisaties en door het doen van onderzoek probeert de werkgroep de kennis van varens binnen de afdeling Amersfoort van de KNNV te vergroten.

De resultaten van inventarisaties en van onderzoek worden vastgelegd in het datasysteem WrnPro (Waarneming Pro) van de gemeente Amersfoort en in rapporten die worden gepubliceerd door de KNNV. Publicatie geschiedt o.a. via de website van KNNV, afdeling Amersfoort e.o. Daarmee komen de onderzoeksgegevens ook beschikbaar voor een breed publiek


Vanaf medio 2014 tot en met begin 2016 is onderzoek verricht naar het voorkomen van vegetatie op de kademuren van het deelgebied De Laak in de wijk Vathorst in Amersfoort. Daarbij is vooral gekeken naar typische muurplanten en nog meer specifiek naar muurvarens. Het rapport "Inventarisatieonderzoek muurvarens en zaadplanten Wijk Vathorst - Deelgbied De Laak Amersfoort" kunt u lezen en downloaden van deze website. Rapport muurvarens Vathorst


In 2017 heeft de Werkgroep Varens meegewerkt aan de inventarisatie van de fauna en flora van de begraafplaats Rusthof in Leusden/Amersfoort. Op de begraafplaats werden 25 soorten varens gevonden op meer dan duizend vindplaatsen. Het deelverslag van de Werkgroep Varens kunt u lezen in het eindverslag van het inventarisatie onderzoek Rusthof.


Voor 2018 staat in ieder geval een bijdrage gepland aan een inventarisatie onderzoek rond de Moddenbeek tussen Leusden en Achterveld.

Coördinator Werkgroep VarensJoop de Wilde - voor kontakt klik hier

Naar eindverslag