afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

De KNNV Amersfoort e.o. Heeft in de afgelopen jaren een groot aantal inventarisatierapporten uitgevoerd


Door op de + voor het gewenste onderzoeksverslag hier onder te klikken ga je naar een webpagina met meer informatie over het onderzoek en kan je het verslag op je computer openen in Adobe reader. Eenmaal geopend kan je in Adobe Reader er voor kiezen om het verslag op te slaan op de door jouw gewenste locatie op je eigen computer.


Kan je het niet lezen op je computer wellicht heb je dan Adobe acrobat reader niet op je computer geïnstalleerd. Klik hier om Adobe reader te downloaden.


Haal op de internetpagina die te voorschijn komt in de middelste kolom het vinkje weg om het installeren van niet gewenste software te voorkomen.

Gepubliceerde rapporten:


+ Flora en fauna van het Landgoed Stoutenburg 2004 en 2005 - april 2006


+ Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort - maart 2012


+ Vegetatieonderzoek Asschatterweg Leusden - augustus 2012


+ Vegetatieonderzoek Moerasbosjes Stoutenburg en weilanden Emelaarseweg - september 2012


+ Vegetatieonderzoek Park Princenhof Leusden - oktober 2012


+ Vegetatieonderzoek graslanden Landgoed Schothorst - december 2012


+ Vegetatieonderzoek Anemonenbosje Leusden - oktober 2013


+ Vegetatieonderzoek Oud Leusden in De Treek -  2014


+ Vegetatieonderzoek natuurgebied 't Schammer Leusden - 2014


+ Muurvarens Vathorst - De Laak Amersfoort - 2015


+ Vegetatieonderzoek beekdal Heiligenbergerbeek Amersfoort - 2015


+ Verslag onderzoek de Bokkeduinen Amersfoort - 2016


+ Verslag onderzoek Paardenwed Amersfoort - 2016


+ Verslag onderzoek Tabakssteeg Leusden - 2016


+ Verslag onderzoek Hoge Klei Amersfoort - 2017


+ Verslag Natuuronderzoek De Schoolsteeg - 2017


+ Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof - 2018


+ Planteninventarisatie Pon-lijn - 2018


+ Invantarisatie onderzoek varens Begraafplaats Rusthof Amersfoort - 2019


Lopende onderzoeken:


In 2018 onderzoekt de KNNV Amersfoort, in opdracht van het Waterschap Vallei een Veluwe, de flora en fauna van een deel van de Modderbeek. Het gaat om de vernieuwde loop van de beek tussen Achterveld en het Valleikanaal in Leusden Centrum.


In het rapport over de fauna- en flora inventarisatie op de begraafplaats Rusthof is een voorlopig verslag gepubliceerd van de varensoorten die op Rusthof zijn aangetroffen. Het gaat om 26 soorten op meer dan 1.000 vindplaatsen. In de loop van 2018 worden een aantal gevonden planten nader onderzocht. Aan het eind van het onderzoek volgt een eindverslag van “Varens op de begraafplaats Rusthof”.