afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Vogels

De KNNV Afdeling Amersfoort heeft werkgroepen  om kennis en ervaring in de vereniging duidelijker te structureren en daarmee voor leden en niet leden interessanter te maken. We hebben dan duidelijke verwijsadressen voor natuurthema’s. Het is mogelijk ook een methode om nieuwe leden te werven.

De werkgroep vogels speelt een rol spelen bij de inventarisaties die de KNNV afdeling Amersfoort uitvoert maar  ontplooit ook zelf activiteiten. Wat de werkgroep doet bepaalt zij zelf. De coördinator faciliteert de werkgroep met name op het gebied van initiatieven en communicatie. Hij/zij weet waar de werkgroep mee bezig is en kan vragen van buiten de groep beantwoorden. Bijvoorbeeld geïnteresseerde aspirant-leden. Het is ook prettig, als de afdeling ergens met een stand aanwezig is, dat zij naar de coördinatoren van de werkgroepen kan verwijzen.

De coördinatoren voor de vogelwerkgroep zijn:


Frans Bokdam - voor kontakt klik hier

Alice van Hunnik - voor kontakt klik hier